Kiedy nie należy się zachowek

Zachowek jest formą wsparcia dla osób, które nie zostały ujęte w testamencie, a w drodze dziedziczenia przysługuje im prawo do części majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. Do zachowku ma prawo dziecko, rodzice, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, czyli osoby z pierwszej linii pokrewieństwa ze zmarłym. Ile wynosi zachowek i kiedy nie można się o niego starać?

Wartość zachowku

Jak potwierdza kancelaria Kowalski, wartość zachowku to ½, jaka przysługiwałaby osobie, której ten się należy, ale nie została powołana do spadku. Co ciekawe, nie wszyscy mogą się ubiegać o zachowek. Nie przysługuje on osobom spokrewnionym, ale w dalszej linii, jak również teściom, zięciowi czy synowej. Co więcej, sąd może nie przyznać zachowku, jeśli naruszone zostały normy moralne i obyczajowe, czyli wtedy, kiedy przyznanie zachowku jest niesprawiedliwe czy narusza zasady współżycia społecznego.

Sprawy o zachowek

O zachowek można ubiegać się w okresie do pięciu lat od momentu otwarcia testamentu, po tym czasie kwestie te ulegają przedawnieniu. Sprawy spadkowe Częstochowa tego typu odbywają się z reguły z zaangażowaniem nie tylko zainteresowanych stron, ale również biegłych sądowych czy też świadków. Dowodem w sprawie są również dokumenty i spisany przez zmarłego testament.

Warto wiedzieć, że sprawy o podział majątku Częstochowa tego rodzaju odbywają się najczęściej poprzez wyrażenie niezgody w zakresie zapisów w testamencie. Co istotne, ostatnia wola osoby, która zostawia po sobie majątek, jest dowolna, a spadek może być przekazany nawet osobie obcej. Nie oznacza to jednak, że polskie prawo nie chroni osób, którym ustawowo należy się część dóbr. Właśnie zachowek reguluje te kwestie i to nie tylko w przypadku, w którym zmarły pozostawił testament, ale również wtedy, gdy doszło do przekazania darowizny.

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here