Kiedy nie sporządza się sprawozdania z działalności?
Kiedy nie sporządza się sprawozdania z działalności?

Kiedy nie sporządza się sprawozdania z działalności?

W prowadzeniu działalności gospodarczej istnieje wiele obowiązków, które przedsiębiorcy muszą spełniać. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania z działalności, które zawiera informacje o finansowej sytuacji firmy. Jednak istnieją okoliczności, kiedy nie jest konieczne sporządzanie tego dokumentu. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których nie trzeba składać sprawozdania z działalności.

1. Mikroprzedsiębiorstwa

Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą mniej niż 10 pracowników i osiągającą roczne przychody nieprzekraczające określonego limitu, nie musisz sporządzać sprawozdania z działalności. W Polsce, limit ten wynosi 1 200 000 euro. Jednak warto pamiętać, że jeśli Twoja firma jest spółką kapitałową, niezależnie od wielkości, musisz sporządzać sprawozdanie finansowe.

2. Jednoosobowe działalności gospodarcze

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nie musisz sporządzać sprawozdania z działalności, jeżeli spełniasz dwa warunki. Po pierwsze, Twoje przychody roczne nie mogą przekroczyć 2 000 000 złotych. Po drugie, suma aktywów Twojej firmy na koniec roku obrotowego nie może przekraczać 1 000 000 złotych.

3. Spółki cywilne

Spółki cywilne, czyli takie, które nie są spółkami kapitałowymi, również nie muszą sporządzać sprawozdania z działalności. Dotyczy to sytuacji, gdy wszystkie osoby prowadzące spółkę są odpowiedzialne za jej zobowiązania nieograniczenie i solidarnie.

4. Spółki jawne i partnerskie

Spółki jawne i partnerskie, które prowadzą działalność gospodarczą, również nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności. Jednak w przypadku tych spółek, jeśli przekraczają określone limity przychodów lub aktywów, muszą prowadzić księgi rachunkowe.

5. Spółki z o.o. w organizacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w fazie organizacji, czyli przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, nie muszą sporządzać sprawozdania z działalności. Jednak po zarejestrowaniu spółki, obowiązek ten już na nich spoczywa.

Pamiętaj, że powyższe informacje dotyczą ogólnych zasad. W niektórych przypadkach, na przykład gdy firma otrzymuje dotacje unijne lub prowadzi działalność w określonym sektorze, obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności może występować niezależnie od powyższych wyjątków. Dlatego zawsze warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, czy jesteś zwolniony z tego obowiązku.

Wezwanie do działania: Sprawozdanie z działalności nie jest sporządzane w przypadku, gdy nie ma takiego wymogu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Link tagu HTML: https://www.motowydawnictwo.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here