Ile można dźwigać w pracy BHP?
Ile można dźwigać w pracy BHP?

Ile można dźwigać w pracy BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to ważny aspekt każdego miejsca zatrudnienia. Jednym z czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest odpowiednie dźwiganie ciężkich przedmiotów. W pracy BHP istnieją określone wytyczne dotyczące maksymalnej wagi, jaką można podnieść, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

Wytyczne dotyczące dźwigania w pracy BHP

Przepisy dotyczące dźwigania w pracy BHP różnią się w zależności od kraju i branży. W Polsce obowiązują normy określone przez Główny Inspektorat Pracy (GIP). Zgodnie z tymi wytycznymi, maksymalna waga, jaką można dźwigać, zależy od kilku czynników:

 • Waga pracownika: Pracownik powinien być w stanie bezpiecznie podnieść i przenieść dany przedmiot. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wagę, należy skorzystać z odpowiednich urządzeń pomocniczych, takich jak wózki czy suwnice.
 • Odległość: Im większa odległość, na jaką należy przenieść przedmiot, tym mniejsza powinna być jego waga. Dźwiganie ciężkich przedmiotów na duże odległości może prowadzić do kontuzji kręgosłupa i innych urazów.
 • Częstotliwość: Jeśli pracownik musi regularnie podnosić ciężkie przedmioty, waga powinna być odpowiednio dostosowana do możliwości fizycznych pracownika. Powtarzające się dźwiganie ciężarów może prowadzić do przeciążeń mięśni i stawów.

Przykładowe limity wagowe

Przykładowe limity wagowe określone przez Główny Inspektorat Pracy w Polsce to:

 1. Przy podnoszeniu ręcznym:
 2. – Mężczyźni: maksymalnie 25 kg

  – Kobiety: maksymalnie 15 kg

 3. Przy podnoszeniu mechanicznym (z użyciem urządzeń pomocniczych):
 4. – Mężczyźni: maksymalnie 50 kg

  – Kobiety: maksymalnie 30 kg

Ważne wskazówki dotyczące dźwigania w pracy BHP

Aby uniknąć urazów związanych z dźwiganiem ciężkich przedmiotów w pracy BHP, warto przestrzegać kilku ważnych wskazówek:

 • Trening: Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie technik dźwigania i przenoszenia ciężarów. Wiedza na temat prawidłowych technik może pomóc w uniknięciu kontuzji.
 • Używanie odpowiednich urządzeń: Jeśli przedmiot jest zbyt ciężki, należy skorzystać z wózków, suwnic lub innych urządzeń pomocniczych. Nie należy próbować podnosić czegoś, co przekracza nasze możliwości fizyczne.
 • Przerwy: Regularne robienie przerw podczas dźwigania ciężkich przedmiotów pozwala mięśniom na odpoczynek i regenerację. Pracownikom należy zapewnić odpowiednią ilość czasu na regenerację.
 • Zgłaszanie problemów: Jeśli pracownik odczuwa ból lub dyskomfort podczas dźwigania, powinien natychmiast zgłosić ten fakt przełożonemu. Ignorowanie takich sygnałów może prowadzić do poważniejszych urazów.

Pamiętaj, że przestrzeganie wytycznych dotyczących dźwigania w pracy BHP jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Odpowiednie szkolenie, używanie odpowiednich urządzeń i rozsądne podejście do dźwigania mogą pomóc w uniknięciu kontuzji i urazów.

Wezwanie do działania:

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, należy przestrzegać limitów obciążenia podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku dźwigania ciężkich przedmiotów, zaleca się przestrzeganie norm określonych przez BHP. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź stronę:

https://www.machinaedukacyjna.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here