Co to jest triada CIA?
Co to jest triada CIA?

Co to jest triada CIA?

Triada CIA to termin używany w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, który odnosi się do trzech podstawowych aspektów, które mogą zagrozić poufności, integralności i dostępności danych. CIA to skrót od słów: Confidentiality (poufność), Integrity (integralność) i Availability (dostępność).

Poufność (Confidentiality)

Poufność odnosi się do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Głównym celem jest zapewnienie, że tylko uprawnione osoby mają możliwość uzyskania dostępu do poufnych informacji. Istnieje wiele technik i narzędzi, które mogą pomóc w zapewnieniu poufności danych, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i zarządzanie uprawnieniami.

Integralność (Integrity)

Integralność danych oznacza, że informacje są dokładne, niezmienione i nieuszkodzone. Celem jest zapobieganie nieautoryzowanym modyfikacjom danych oraz zapewnienie, że dane są zgodne z oczekiwaniami i nie zostały naruszone. W celu zapewnienia integralności danych, stosuje się różne techniki, takie jak kontrola dostępu, podpis cyfrowy i systemy monitorowania.

Dostępność (Availability)

Dostępność danych oznacza, że informacje są dostępne dla uprawnionych użytkowników w odpowiednim czasie. Celem jest zapewnienie, że systemy i usługi są niezawodne i działają zgodnie z oczekiwaniami. Aby zapewnić dostępność danych, stosuje się techniki takie jak tworzenie kopii zapasowych, redundancja systemów i zabezpieczenia przed awariami.

Triada CIA jest fundamentalnym pojęciem w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych jest kluczowe dla ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacjami i utratą. Wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie i monitorowanie, pomaga w minimalizowaniu ryzyka i utrzymaniu bezpieczeństwa danych.

Triada CIA to skrót od Confidentiality (Poufność), Integrity (Integralność) i Availability (Dostępność). Odnosi się do trzech podstawowych aspektów bezpieczeństwa informacji.

Link do strony: https://shafiarka.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here