zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne grozi nawet w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika. Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia przecinek z przyczyn pracownika. W takiej sytuacji Kodeks Pracy mówi o zwolnieniu dyscyplinarnym. Ten tryb pracodawca może zastosować wówczas gdy pracownik na którejś z podstawowych obowiązków. Może być zastosowany do różnego typu umów o pracę. O użycie takiego trybu zwolnienia decyduje pracodawca. Sprawdź, co dokładnie oznacza zwolnienie dyscyplinarne pracownika.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zwolnienie-dyscyplinarne/

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Jest to tryb wypowiedzenia, które może być zastosowany w przypadku każdego pracownika, który naruszył podstawowe obowiązki pracownika.

Do takich obowiązków należą między innymi:

• Przestrzeganie czasu pracy, porządku oraz regulaminu pracy

• Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP

• Dbanie o dobre imię zakładu pracy

Obowiązki powinny być zapisane w zakresie obowiązków dotyczące danego stanowiska oraz zawarte w regulaminie obowiązującym w firmie. Naruszenie obowiązków musi być znaczący. Właściciel musi bowiem udowodnić, że doszło do poważnego naruszenia zasad.

W praktyce naruszenie podstawowych obowiązków może polegać na:

• Kradzieży

• Zniszczeniu mienia firmy

• Działaniu na szkodę pracodawcy

• Nieusprawiedliwionej nieobecności

• Nieprzestrzegania przepisów bhp

• Piciu alkoholu w zakładzie pracy

• Popełnieniu przez pracownika przestępstwa

• Utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu (na przykład utraty prawa jazdy w przypadku pracy kierowcy)

Zwolnienie dyscyplinarne można wręczyć pracownikowi w okresie jednego miesiąca od momentu, gdy pracodawca dowiedział się o wykroczeniach przez niego popełnionego. Zwolnienie lekarskie L4 nie chroni pracownika przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Warunkiem jest to, że w jego trakcie doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jeżeli pracownik jest reprezentowany przez organizację związkową, wówczas pracodawca powinien poinformować ją o planowanym zwolnieniu oraz o uzasadnionej precyzyjnie decyzji dotyczącej zwolnienia dyscyplinarnego. Wypowiedzenie takie powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać dokładne przyczyny które uzasadniają daną decyzję. Na takim wypowiedzeniu powinno znajdować się również data, z którą nastąpi rozwiązanie umowy oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do Sądu Pracy.

Zobacz też: http://www.asandi.pl/skarga-na-decyzje-administracyjna/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here