Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym, który przysługuje na dzieci osoby pracującej legalnie w Niemczech. Taki ekwiwalent wypłaca Niemiecki Urząd Rodzinny Polakom, którzy zamieszkują na obczyźnie i pracują za granicą. Bowiem, pracując tam, Polacy muszą płacić podatki oraz odprowadzać składki tak samo, jak każdy inny mieszkaniec Niemiec.

Co jest potrzebne do uzyskania Kindergeld?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny Kindergeld, należy wypełnić i podpisać cały komplet dokumentów (KB). Potrzebne są, chociażby, unijne akty urodzenia dzieci oraz akt zawartego małżeństwa. Z Urzędu Miasta i Gminy należy zapewnić sobie zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dziećmi i o całym składzie rodziny. Przydadzą się również kopie dowodu osobistego bądź paszportu, a także kopie umowy o pracę i karty zameldowania w Niemczech. Do uzyskania zasiłku rodzinnego Kindergeld potrzebna będzie również decyzja o nie przyznaniu zasiłku w żadnym innym państwie Unii Europejskiej – oświadczenie takie dostać można w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek rodzinny Kindergeld może zostać wypłacony wstecz, od momentu zameldowania się danej osoby w Niemczech. Jednak, może to być maksymalnie do czterech lat wstecz. Gwarantowane jest więc wyrównanie łącznej ilości pieniędzy, aż do dnia zapadnięcia decyzji o przyznaniu zasiłku. Później jest on wypłacany co miesiąc na konto bankowe wnioskodawcy – aż do momentu, w którym jego dzieci stracą warunki kwalifikujące do Kindergeld. Co ważne, rodzice dziecka, na które przypada zasiłek rodzinny, nie muszą być związani małżeństwem i mogą być już po rozwodzie (bądź w separacji). Wnioskodawca może otrzymać więc zasiłek na dzieci własne, ale także przysposobione bądź dzieci swojego nowego partnera lub partnerki. Musi on być jednak zameldowany na terenie Niemiec i prowadzić działalność gospodarczą (Gewerbe), bądź pracować legalnie w niemieckim państwie.

O czym trzeba pamiętać?

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zasiłek rodzinny Kindergeld (https://www.euro-punkt.pl/kindergeld,2,2,258) wyklucza możliwość otrzymania ulgi na dzieci w trakcie rozliczania się z podatków w Niemczech. Więc, jeżeli wnioskodawca rozliczył się już z Urzędem Skarbowym i otrzymał należny zwrot podatku (oczywiście, powiększony o ulgę na dzieci), nie będzie miał już szansy na otrzymanie zasiłku rodzinnego Kindergeld. Okazuje się jednak, że owy zasiłek jest – mimo wszystko – o wiele korzystniejszy od ulg dla dzieci, jakie można uzyskać podczas zwrotu podatku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here