Usługa podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie małżonków należy do jednych z kluczowych spraw podejmowanych przez kancelarie adwokackie. Reprezentują swoich klientów w toku postępowania sądowego. W sprawie podziału majątku adwokat pomaga małżonkom w szeregu czynności prawnych, m.in. ustala, co stanowiło dla byłych małżonków majątek wspólny i osobisty. Podział majątku odbywa się w naturze, ale również z naliczeniem i zasądzeniem dopłat. Adwokat zajmuje się ustaleniem, które składniki majątku pozostaną po rozwodzie we współwłasności. Rozliczy nakłady poniesione na majątek osobisty, które wynikają z majątku wspólnego.

Prawnik pomaga również w ustaleniu udziałów małżonków w majątku wspólnym. W trakcie postępowania zdarzają się i kwestie trudniejsze, takie jak eksmisja małżonka z nieruchomości, którą sąd prawnie przyznał drugiemu małżonkowi. Należy również naliczyć dopłaty i spłaty oraz dokonać wpisu do księgi wieczystej po zakończeniu sprawy. Wbrew obiegowej opinii, nie zawsze przy ustalaniu podziału majątku każdemu małżonkowi przysługuje połowa. Wszystkie kwestie muszą być dokładnie przeanalizowane, wymagają posiadania dokumentów i sporządzenia stosownych pism. Dokonanie podziału wspólnego majątku pomiędzy małżonków po rozwodzie albo w sytuacji zgonu jednego z nich jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym duże wiedzy prawniczej i doświadczenia. Bez pomocy ze strony adwokata nie można przeprowadzić procedury podziału majątku. Kancelarie adwokackie specjalizują się w prowadzeniu takich spraw. Wszystkie działania podejmowane są zgodnie z prawem i zawsze z korzyścią dla klienta, który  korzysta z usług adwokata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here