Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością przestrzegania różnych zapisów prawnych, w tym w szczególności dotyczy obowiązku ochrony danych klientów i zapewnieniu bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń jest certyfikat SSL, który co prawda nie jest wymieniony w przepisach jako obowiązujący, ale jego wykorzystanie jest wskazane z różnych powodów.

Kiedy posiadanie certyfikatu SSL jest konieczne

Certyfikat SSL to kryptograficzne zabezpieczenie danych, który umożliwia przekazywanie danych pomiędzy komputerem klienta a serwerem odbiorcy w sposób zaszyfrowany. Szyfrowanie danych zabezpiecza je przed wykorzystaniem przez osoby trzecie. I choć Ustawa o ochronie danych osobowych nie mówi wprost o konieczności posiadania certyfikatu SSL, to jego wykorzystanie zostało wskazane w art. 36 ust. 1 ustawy. To właściciel sklepu internetowego musi zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że właściciel sklepu odpowiada nie tylko za bezpieczeństwo danych osobowych, ale również za zabezpieczenie kryptograficzne danych wprowadzanych w celu uwierzytelniania.

Brak SSL i co z tego wynika

Jeśli strona zawierza formularz do realizowania płatności internetowych, realizowanych także z wykorzystaniem kart płatniczych, bez zabezpieczenia https lub gdy zawiera formularz do logowania, a nie posiada certyfikatu SSL, wówczas Google oznacza taką stronę jako niebezpieczną. Posiadanie protokołu SSL oznacza również lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania – posiadanie certyfikatu SSL jest oficjalnie jednym z warunków, jakie musi spełniać strona internetowa, aby po sprawdzeniu przez algorytm Google’a osiągnęła wysoką pozycję w wyszukiwarce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here