Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z określonymi kosztami, dotyczącymi m.in. wynagradzania osób zatrudnionych, opłacania licencji i usług informatycznych czy dotyczących kosztów transportu zamawianych towarów. Część z tych kosztów można jednak wpisywać do kosztów uzyskania przychodu, obniżając dzięki temu wysokość odprowadzanego podatku.

Co uznaje się za koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy niektóre koszty, które są udokumentowane odpowiednim rachunkiem lub posiadaniem faktury, mogą wpisać do kosztów uzyskania przychodu. Takimi kosztami są wszelkie koszty, związane bezpośrednio z prowadzeniem danej działalności, przy czym ustawodawca stworzył listę wydatków, które nie mogą być zaliczone do wydatków obniżających zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. Listę takich wydatków zawarto w ustawie o podatku PIT w art. 23 ust. 1. W przypadku kontroli skarbowej przedsiębiorca musi wykazać, że dany wydatek faktycznie był ściśle związany z prowadzoną przez niego działalnością. Kosztem w przypadku sklepu internetowego są wydatki poniesione na zakup towarów, koszt usług kurierskich oraz wszelkie koszty, związane z koniecznością opakowania towarów i ich ubezpieczenia w czasie transportu.

Inne wydatki związane z prowadzeniem sklepu online

Sklep internetowy prowadzony jest w określonej przestrzeni, zatem właściciel sklepu internetowego może również traktować jako koszty uzyskania przychodu także opłaty za czynsz i media. Wysokość podatku obniży zakup mebli, sprzętu komputerowego i biurowego oraz niektórych licencji i programów komputerowych. Kosztem dla właściciela sklepu jest również zakup środków transportu czy ponoszenie wydatków na transport, ale także wynagrodzenie pracownika. Do tej kategorii kosztów mogą być również zaliczone wydatki na marketing, usługi księgowe czy wszelkie prowizje i opłaty, pobierane przez banki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here