Ile jest ważne szkolenie BHP wstępne oraz okresowe

W każdej firmie praca na poszczególnych stanowiskach musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich zasad z zakresu BHP. Nadrzędnym celem każdego pracodawcy jest zatem zadbanie o to, aby personel posiadał szeroką wiedzę w tym zakresie. Bardzo ważne jest, aby brał on udział w odpowiednich kursach. Jak długo ważne jest szkolenie BHP dla pracowników firmy?

Szkolenie BHP wstępne a jego ważność

Celem takiego szkolenia jest zapoznanie pracownika z procedurami BHP obowiązującymi w firmie, w której podjął pracę. Wstępne szkolenia BHP jest obowiązkowe zawsze po zmianie miejsca zatrudnienia.

Takie szkolenie pozwala każdej nowo zatrudnionej osobie nabyć niezbędną wiedzę pozwalającą jej na wykonywanie pracy bez narażania swego zdrowia oraz życia. Dzięki temu pracownik wie, jak zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, lecz także współpracowników, środków trwałych oraz pojazdów znajdujących się na wyposażeniu firmy.

Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części. W pierwszym dniu pracy przeprowadzany jest zawsze instruktaż ogólny, a następnie instruktaż stanowiskowy. W zależności od potrzeb może on trwać kilka dni. Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest konieczne także wtedy, gdy pracownik zostanie przenoszony na inne stanowisko znajdujące się w tej samej firmy. Taki instruktaż może przeprowadzić przełożony, pod warunkiem, że posiada ważne szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami.

Wstępne szkolenie BHP robotnicze jest ważne przez okres 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy. Z kolei w przypadku kierowników oraz innych osób funkcyjnych odpowiadających za swych podwładnych szkolenie wstępne jest ważne przez okres 6 miesięcy od czasu podjęcia pracy.

Gdy wstępne szkolenie z zakresu BHP straci ważność, to wówczas pracownik musi odbyć szkolenie okresowe.

Okresowe szkolenie BHP a jego ważność

Celem takiego szkolenia jest aktualizacja dotychczasowej wiedzy z zakresu BHP. Szkolenia okresowe są przeprowadzane przez ośrodki szkoleniowe, w których pracują instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do przeszkalania innych osób.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zadbać o to, aby szkolenia okresowe były przeprowadzone we właściwym terminie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy takiego pracownika, który nie posiada dostatecznej wiedzy z zakresu BHP oraz ważnego szkolenia. W przypadku kontroli zakładu pracy brak ważności szkoleń okresowych może skutkować nałożeniem wysokiej kary pieniężnej.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP powinny być wykonywane:

– raz na 6 lat w przypadku pracowników administracyjno – biurowych

– raz na 5 lat w przypadku pracowników inżynieryjno – technicznych

– raz na trzy lata w przypadku kadry robotniczej. Gdy pracownicy tacywykonują prace szczególnie niebezpieczne, to wówczas szkolenie okresowe musi być powtarzane co roku.

– raz na 5 lat w przypadku takich pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

– raz na 5 lat dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

– raz na 5 lat dla pracowników służby BHP

Posiadając rozległą wiedzę z zakresu BHP, każdy pracownik może wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe w bezpieczny sposób, bez narażania swojego życia oraz zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here