Warunki kontraktu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na każdym jego etapie powinny być określone w taki sposób, aby zapewnić stronie publicznej maksymalną efektywność realizowanych projektów. Na jakie korzyści może liczyć podmiot publiczny?

Projektowanie kontraktu PPP to skomplikowane zadanie. Większość projektów składa się z trzech etapów:

  • Budowy obiekty infrastruktury.
  • Zarządzania obiektem przez partnera prywatnego.
  • Przekazania aktywów stronie publicznej.

Realizacja projektu

Przekazanie zadań związanych z budową infrastruktury stronie prywatnej umożliwia podmiotowi publicznemu ograniczenie ryzyka finansowego. To partner prywatny jest odpowiedzialny za zapewnienie źródeł finansowania niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Ale to nie jedyna korzyść. Partner prywatny jest zainteresowany uzyskaniem jak największej efektywności biznesowej. W związku z tym projekty realizowane są najczęściej w krótszym czasie i po znacznie mniejszych kosztach niż w przypadku tradycyjnych zamówień publicznych. Szacunki Banku Światowego pokazują, że projekty realizowane w ramach PPP pozwalają na ograniczenie kosztów inwestycyjnych o 10-15 procent.

Zarządzanie aktywami infrastrukturalnymi

Kolejną zaletą korzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego jest przeniesienie obowiązku zarządzania nowopowstałymi obiektami na partnera prywatnego. Opłaty za zapewnienie dostępności usług infrastrukturalnych są najczęstszą formą wynagradzania strony prywatnej. Mogą być one realizowane w formie opłat wnoszonych przez użytkowników lub płatności realizowanych przez stronę publiczną. Jednak niezależnie od przyjętej formy podmiot prywatny zainteresowany jest świadczeniem usług najwyższej jakości, gdyż od tego zależy jego wynagrodzenie.

W kontraktach PPP najczęściej zdefiniowane są wymogi jakościowe dotyczące usług świadczonych przez stronę prywatną. Od stopnia wypełnienia wymogów mogą zależeć ewentualne premie lub kary. Jest to dodatkowy element motywacyjny dla firmy zarządzającej.

Przejęcia aktywów infrastrukturalnych przez JST

Ostatnim etapem projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest przejęcie infrastruktury przez gminę. Większość umów pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym jasno określa datę ich rozwiązania i warunki przekazania obiektów infrastrukturalnych.

Jednak zamknięcie kontraktu nie musi oznaczać zakończenia współpracy pomiędzy stronami. Jeżeli podmiot publiczny był zadowolony ze sposobu w jaki partner prywatny zarządzał usługami infrastrukturalnymi może zaproponować kolejną umowę. W konsekwencji władze samorządowe nie będą musiały przejmować czynności zarządczych, co często związane jest z koniecznością budowy nowych kompetencji. Natomiast podmiot prywatny nadal będzie motywowany finansowo do zapewniania usług na najwyższym poziomie.

Źródło: ASA – wsparcie kapitałowe projektów gospodarczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here