Tani i szybki internet dla firm w Krakowie

0
internet

Jak wybrać tani i szybki internet dla firmy w Krakowie? Przy wyborze internetu swoją uwagę warto skupić na kilku aspektach. Istotna bowiem może okazać się przepustowość łącza, będąca maksymalną szybkością transmisji danych, jaką możemy uzyskać. Przepustowość składa się z prędkości, z jaką będziemy wysyłać i odbierać dane, przy pomocy naszego łącza internetowego. Warto więc dobierać ten parametr, zgodnie z naszymi potrzebami.

Dlaczego warto postawić na system ERP?

0
Dlaczego warto postawić na system ERP

Warto mieć świadomość, że systemy ERP cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem nie tylko dużych i średnich, ale również małych firm. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób stworzyć bardzo dużo rozwiązań umożliwiających na efektywne zarządzanie.

Jak sprytnie uczyć się języka obcego?

0
Jak sprytnie uczyć się języka obcego

Chyba nie ma osoby, która nie chciałaby porozumiewać się w języku obcym. Znajomość języków świadczy o naszej elokwencji, otwartości, inteligencji. Bez wątpienia warto stawiać na naukę niemieckiego czy angielskiego, można dzisiaj to robić nawet w domu.

Zalety fotowoltaiki

0
Zalety fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne to najtańszy sposób na pozyskanie darmowej energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Z tego względu fotowoltaika przeznaczona jest przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Już po kilku latach inwestycja się zwraca i prąd jest całkiem za darmo.

Zarabianie w Internecie

0
Zarabianie w Internecie

W dzisiejszych czasach można zarabiać na wiele różnych sposobów. Wcale nie trzeba pracować na akord, w ściśle wytyczonych godzinach, nie trzeba codziennie wychodzić z domu i jeździć do pracy, by zarobić godziwe pieniądze na swoje utrzymanie. Obecnie wystarczy mieć w domu komputer i dostęp do sieci internetowej, by móc pracować nie wychodząc z domu.

Małżeństwo bez happy endu

0
rozwód

Znalezienie wymarzonego kandydata lub kandydatki, a następnie wzięcie z tą osobą ślubu, jest marzeniem większości osób. Niestety, nie zawsze bajkowy ślub kończy się długim i szczęśliwym życiem. Bywa również tak, że w momencie, gdy pojawiają się trudności, na przykład w postaci choroby, bądź zdrady, jeden z małżonków podejmuje decyzję o złożeniu wniosku o rozwód i rozpoczęcie nowego życia. Niestety, statystyki dotyczące rozwodów z roku na rok nie napawają optymizmem.

Zakończenie współpracy z pracodawcą

0
Wypowiedzenie umowy o pracę

Otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę nigdy nie należy do przyjemnych doświadczeń w życiu. Bardzo często pracownik nie spodziewa się rozwiązania umowy, co komplikuje wiele jego spraw, zwłaszcza tych finansowych. Jeśli umowa zawarta była na czas nieokreślony, pracownik ma okres wypowiedzenia. W okresie tych trzech miesięcy jest w stanie znaleźć sobie zatrudnienie.

Usługa podziału majątku – pomoc prawna ze strony adwokata

0
Usługa podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie małżonków należy do jednych z kluczowych spraw podejmowanych przez kancelarie adwokackie. Reprezentują swoich klientów w toku postępowania sądowego. W sprawie podziału majątku adwokat pomaga małżonkom w szeregu czynności prawnych, m.in. ustala, co stanowiło dla byłych małżonków majątek wspólny i osobisty. Podział majątku odbywa się w naturze, ale również z naliczeniem i zasądzeniem dopłat. Adwokat zajmuje się ustaleniem, które składniki majątku pozostaną po rozwodzie we współwłasności. Rozliczy nakłady poniesione na majątek osobisty, które wynikają z majątku wspólnego.

Prawnik pomaga również w ustaleniu udziałów małżonków w majątku wspólnym. W trakcie postępowania zdarzają się i kwestie trudniejsze, takie jak eksmisja małżonka z nieruchomości, którą sąd prawnie przyznał drugiemu małżonkowi. Należy również naliczyć dopłaty i spłaty oraz dokonać wpisu do księgi wieczystej po zakończeniu sprawy. Wbrew obiegowej opinii, nie zawsze przy ustalaniu podziału majątku każdemu małżonkowi przysługuje połowa. Wszystkie kwestie muszą być dokładnie przeanalizowane, wymagają posiadania dokumentów i sporządzenia stosownych pism. Dokonanie podziału wspólnego majątku pomiędzy małżonków po rozwodzie albo w sytuacji zgonu jednego z nich jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym duże wiedzy prawniczej i doświadczenia. Bez pomocy ze strony adwokata nie można przeprowadzić procedury podziału majątku. Kancelarie adwokackie specjalizują się w prowadzeniu takich spraw. Wszystkie działania podejmowane są zgodnie z prawem i zawsze z korzyścią dla klienta, który  korzysta z usług adwokata.

Zwolnienie dyscyplinarne – na jakiej podstawie może być zrealizowane?

0
zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne grozi nawet w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika. Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia przecinek z przyczyn pracownika. W takiej sytuacji Kodeks Pracy mówi o zwolnieniu dyscyplinarnym. Ten tryb pracodawca może zastosować wówczas gdy pracownik na którejś z podstawowych obowiązków. Może być zastosowany do różnego typu umów o pracę. O użycie takiego trybu zwolnienia decyduje pracodawca. Sprawdź, co dokładnie oznacza zwolnienie dyscyplinarne pracownika.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zwolnienie-dyscyplinarne/

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Jest to tryb wypowiedzenia, które może być zastosowany w przypadku każdego pracownika, który naruszył podstawowe obowiązki pracownika.

Do takich obowiązków należą między innymi:

• Przestrzeganie czasu pracy, porządku oraz regulaminu pracy

• Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP

• Dbanie o dobre imię zakładu pracy

Obowiązki powinny być zapisane w zakresie obowiązków dotyczące danego stanowiska oraz zawarte w regulaminie obowiązującym w firmie. Naruszenie obowiązków musi być znaczący. Właściciel musi bowiem udowodnić, że doszło do poważnego naruszenia zasad.

W praktyce naruszenie podstawowych obowiązków może polegać na:

• Kradzieży

• Zniszczeniu mienia firmy

• Działaniu na szkodę pracodawcy

• Nieusprawiedliwionej nieobecności

• Nieprzestrzegania przepisów bhp

• Piciu alkoholu w zakładzie pracy

• Popełnieniu przez pracownika przestępstwa

• Utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu (na przykład utraty prawa jazdy w przypadku pracy kierowcy)

Zwolnienie dyscyplinarne można wręczyć pracownikowi w okresie jednego miesiąca od momentu, gdy pracodawca dowiedział się o wykroczeniach przez niego popełnionego. Zwolnienie lekarskie L4 nie chroni pracownika przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Warunkiem jest to, że w jego trakcie doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jeżeli pracownik jest reprezentowany przez organizację związkową, wówczas pracodawca powinien poinformować ją o planowanym zwolnieniu oraz o uzasadnionej precyzyjnie decyzji dotyczącej zwolnienia dyscyplinarnego. Wypowiedzenie takie powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać dokładne przyczyny które uzasadniają daną decyzję. Na takim wypowiedzeniu powinno znajdować się również data, z którą nastąpi rozwiązanie umowy oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do Sądu Pracy.

Zobacz też: http://www.asandi.pl/skarga-na-decyzje-administracyjna/

Jaką pomoc drogową za granicą wybrać?

0
lawety Berlin

Posiadając samochód, musimy się liczyć z wieloma kosztami. Ubezpieczenie, rejestracja, drobne naprawy, wlewanie paliwa, uzupełnianie oleju mogą znacznie przewyższać cenę zakupu auta.

Zobacz też